banner3
banner2
sj (1)

Biz hakda

Önümleriň dürlüligi

AMAIN Technology Co., Ltd.

Çengdu ýokary tehnologiýaly zonada ýerleşýän Amain Technology Co., Ltd. Hytaýda ýöriteleşdirilen lukmançylyk gurallary we çözgüt üpjün edijisidir.Önümçilik, gözleg we lukmançylyk gurallarynyň satuwyny birleşdirip, Amain 12 ýyl bäri bir gezeklik lukmançylyk enjamlarynyň çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýär ..

Has giňişleýin görüň
hakda

Habarlar we innowasiýa

Senagat tendensiýalarymyza düşüniň
22-08-17

Ultrases barlagyny gowulandyrmak üçin wizualizasiýany nädip ulanmaly ...

Ultrases enjamlarynyň yzygiderli ýaýramagy bilen has köp kliniki lukmançylyk ...
22-07-29

Gutlaýarys!Ultrases barlagy tehnologiýasy ...

Maglumatlar meniň ýurdumda dogluş kemçiliginiň umumy ýagdaýynyň 5,6% töweregi bolandygyny görkezýär.Nerw ulgamynyň näsazlyklary bir ...
22-06-30

Ultrases ulgamy näme üçin ulanylyp bilner we näme ...

Bu iki meseläni anyklamak üçin ilki bilen lukmançylyk şekillendirişiniň bir görnüşi bolan ultrases barlagynyň kesgitlemesini bilmelidiris.Serediň ...
Has giňişleýin görüňindex_btn

Hyzmat we goldaw

Hyzmat we goldaw
slaýd_bgslaýd_bg

Ygtybarly

Enjamlar birnäçe halkara ülňülerinden geçdi (Iso, Ce, Fda). Önümiň hili ömri ýaly möhüm boldy.

slaýd_bgslaýd_bg

24 sagat bilen jogap beriň

Professional satuw topary we tejribeli inerener topary, her bir müşderä 24 sagat bilen çalt, wagtynda we jikme-jik kömek beriň

slaýd_bgslaýd_bg

12 + ýyllyk tejribe

12+ ýyllyk tejribe, 100-den gowrak ýurtdan we sebitden saýlamak

slaýd_bgslaýd_bg

Bir gezeklik çözgütler

Keselhanalar we agentler üçin hyzmat, önümi satyn almak, markany özleşdirmek, operasiýa okuwy, önüme hyzmat etmek we marketing

Biz bilen habarlaşyň

Degişli maglumatlary dolduryň, size ilkinji gezek jogap bereris.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.