banner3
banner2
sj (1)

Biz hakda

Önümleriň dürlüligi

AMAIN Technology Co., Ltd.

Çengdu ýokary tehnologiýaly zonada ýerleşýän Amain Technology Co., Ltd. Hytaýda ýöriteleşdirilen lukmançylyk gurallary we çözgüt üpjün edijisidir.Önümçilik, gözleg we lukmançylyk gurallarynyň satuwyny birleşdirip, Amain 12 ýyl bäri bir bitewi lukmançylyk enjamlarynyň çözgütlerini hödürlemegi maksat edinýär ..

Has giňişleýin görüň
hakda

Habarlar we innowasiýa

Senagat tendensiýalarymyza düşüniň
22-11-03

Görkezilen takyk lukmançylyk |Programma ...

Ilkinji kömek her minutda we ilkinji gezek nygtaýar.Trawma ilkinji kömegi üçin iň oňat bejerginiň wagty birnäçe m ...
22-11-03

Wizual takyklygy anyklamak we bejermek |Aç ...

Dowamly böwrek keseliniň global ýagdaýy Epidemiologiki gözlegler, dowamly böwrek keseliniň birine öwrülendigini görkezdi ...
22-11-03

SonoEye hekaýasy: Ispaniýanyň futbol toparynyň özi ...

Futboly yzarlaýanlara tanyş bolan La Liga, iň köne toparlaryň biri bolan Cadiz Club de Futbol (SAD) ...
Has giňişleýin görüňindex_btn

Hyzmat we goldaw

Hyzmat we goldaw
slaýd_bgslaýd_bg

Ygtybarly

Enjamlar birnäçe halkara ülňülerinden geçdi (Iso, Ce, Fda). Önümiň hili ömri ýaly möhüm boldy.

slaýd_bgslaýd_bg

24 sagat bilen jogap beriň

Professional satuw topary we tejribeli inerener topary, her bir müşderä 24 sagat bilen çalt, wagtynda we jikme-jik kömek beriň

slaýd_bgslaýd_bg

12 + ýyllyk tejribe

12+ ýyllyk tejribe, 100-den gowrak ýurtdan we sebitden saýlamak

slaýd_bgslaýd_bg

Bir gezeklik çözgütler

Keselhanalar we agentler üçin hyzmat, önümi satyn almak, markany özleşdirmek, operasiýa okuwy, önüme hyzmat etmek we marketing

Biz bilen habarlaşyň

Degişli maglumatlary dolduryň, size ilkinji gezek jogap bereris.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.